EKO-ENERGIA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedmiot działalności

  • PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
  • ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
  • OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
  • ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
  • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Adres

Powroźnik 189a

33-370 Muszyna

tel. 530 980 503

Kapitał zakładowy: 4.627.700,00 zł

KRS: 00004011181

NIP: 734-351-21-63

Regon: 122440641